Premiile ANBPR pentru activitatea anului 2020

Ca urmare a întrunirii Consiliului de Conducere al ANBPR în data de 26 aprilie 2021, la Bușteni, suntem în măsură să vă comunicăm lista câștigătorilor Premiilor ANBPR pentru activitatea anului 2020, și anume: 

La categoria Cea mai bună lucrare de specialitate (monografie) –  50 de autori în căutarea unui festival. Antologie de literatură satirico-umoristică din colecțiile Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul”, coordonator Liliana Moga, Buc., 2020

La categoria Cea mai bună lucrare de specialitate (publicație serială) – Libraries Reaction of Romania to the Crisis caused by COVID 19 de Agnes Terezia Erich în Postmodern Openings, 2020, volume 11, 3, p. 332-343

La categoria Cel mai bun program/proiect de bibliotecă – nivel Bibliotecă Județeană – Brăila – tărâmul pescăresc de altădată și Spațiu de recreere, învățare și socializare pe malul Dunării implementate de Biblioteca Județeană Brăila

Cel mai bun program/proiect din bibliotecă, nivel bibliotecă municipală – Returnare automată de carte la Biblioteca Municipală “Elena Lahovary” Adjud, județul Vrancea

Cel mai bun program/proiect din bibliotecă, nivel bibliotecă orășenească – Punct de informare privind locuirea. Obiectivele globale – Ce trebuie să știm?, susținut și implementat de Doina Țandără la  Biblioteca Orășenească “Ion Buzea” Măcin, județul Tulcea

La categoria Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă – Portal informational al județului Dolj realizat de Biblioteca Județeană Dolj

La categoria Bibliotecarul anului – Melania Luana Butnariu  – Biblioteca Județeană Brașov

La categoria Premiul „Traian Brad” pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga activitate – Vîță Genica – Biblioteca Județeană Dolj

La categoria Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfășurată de un membru la nivelul Asociației Mihaela-Nelina Miereanu – Biblioteca publică din comuna Fărcaș

Felicitări câștigătorilor și mulțumiri tuturor colegilor care au răspuns apelului ANBPR de a trimite propuneri pentru această ediție a Premiilor ANBPR.

Alegeri Generale ANBPR 2021

Cu ocazia Adunării Generale de Alegeri a ANBPR, desfășurată în data de 27 aprilie 2021, la Bușteni, membrii Asociației au decis noua componență a structurilor de conducere. Noul Președinte ales al ANBPR este Dragoș-Adrian Neagu, Directorul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila, care va conduce destinele ANBPR pentru următorii 4 ani (2021-2025).

Biroul Executiv și respectiv Consiliul de Conducere reunesc profesioniști de ținută ai domeniului biblioteconomic, membri ai filialelor ANBPR din teritoriu, și anume:

Biroul Executiv:

Dragoş-Adrian Neagu – Președinte
Maria-Cristina Firu – Prim-vicepreşedinte
Crina Ifrim – Vicepreşedinte
Silviu Borș – Vicepreşedinte
Sorina Stanca – Secretar
Gelu-Voicu Bichineţ
Corina Ciuraru
Lucian Dindirică
Geta Eftimie
Agnes Terezia Erich
Sorin Burlacu

Consiliul de Conducere:

Membrii Biroului executiv
Gheorghe-Gabriel Cărăbuș
Mihaela Radu
Florența Geanina Burcea
Olivia Monica Avram
Ruxandra Moașă Nazare
Cătălin Vlăduț Andreescu
Mariana Lucia Marian
Ionela Panait
Mihaela Voinicu
Claudia Șerbănuță

Le dorim succes și putere de muncă tuturor colegilor în tot ceea ce vor întreprinde în interesul membrilor ANBPR și al bibliotecilor publice din România.

Bibliotecarii români – omagiați în avanpremiera sărbătoririi naționale a acestei profesii

Regăsindu-se printre profesiile cele mai bogate în semnificații, cu o încărcătură emoțională, culturală și enciclopedică aparte, profesia de bibliotecar vorbește despre dedicare, despre vocație și despre energia creativă a oamenilor cărții.

Pentru că legătură care se stabilește între bibliotecari și utilizatorii serviciilor de bibliotecă este unică şi deosebit de importantă, această profesie se bucură atât de respect, cât și de empatia diferitelor categorii de public.

Considerată de mulți o adevărată citadelă a cărților, biblioteca are valențe complexe. Pe de o parte, bibliotecarii sunt profesioniști cu diverse specializări, care lucrează cu dedicare pentru comunități cultivate. Pe de altă parte, caracterul universal al cunoştinţelor prezente în biblioteci face ca bibliotecarii să fie percepuţi ca magicieni ai informației.

Începând cu anul 2005, comunitatea bibliotecară sărbătorește anual, în data de 23 Aprilie, Ziua Bibliotecarului. Această zi oficială a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005. Concomitent cu Ziua Bibliotecarului, în data de 23 Aprilie, se serbează  ”Ziua Internațională a Cărții și Drepturilor de Autor” și se comemorează dispariția lui William Shakespeare și a lui Miguel de Cervantes, personalități recunoscute ale culturii universale.

Deși, anul acesta, Ziua Bibliotecarului este de așteptat să fie departe de spiritul obișnuit al acestei sărbători din pricina restricțiilor impuse de pandemia globală COVID-19, le adresăm, încă de pe acum, un călduros “La mulți ani”, tuturor bibliotecarilor din România, alături de exprimarea întregii considerații a conducerii ANBPR, care apreciază calitatea și efectele pe termen lung ale muncii depuse de bibliotecari în interesul comunităților.

Apel propuneri: Premiile ANBPR pentru activitatea pe anul 2020

Președintele ANBPR Sorina Stanca invitaţia de a trimite propuneri pentru Premiile ANBPR pentru activitatea pe anul 2020. Ca în fiecare an, ANBPR doreşte să promoveze astfel realizările bibliotecilor publice şi ale bibliotecarilor, să răsplătească performanţa şi să aprecieze implicarea personală și profesională a colegilor de breaslă care s-au remarcat în mod deosebit.

Adresa integrală este disponibilă aici.

Reuniune Filiala ANBPR Brașov

PROCES VERBAL – ÎNTRUNIRE FILIALA ANBPR BRAȘOV

31 martie 2021

Azi, 31 martie 2021, între orele 13.00-14.30, membrii ANBPR-Filiala Brașov s-au întâlnit online, via Zoom, pentru a participa la prima reuniune a filialei, pe anul 2021. Au fost prezenți 27 de membri: 15 din Biblioteca Județeană Brașov, 11 din bibliotecile publice municipale, orășenești și comunale din județul Brașov și 1 membru din cadrul Fundației Progress, București.

Cu această ocazie, s-au adus în agenda discuției candidaturile depuse în vederea alegerilor generale ANBPR: 2 propuneri și autopropuneri pentru funcția de Președinte al ANBPR și 32 de propuneri și autopropuneri pentru Consiliul de Conducere și Biroul Executiv al ANBPR, cu recomandarea de a se accesa linkul https://anbpr.org.ro/index.php/membri-sustinatori/alegeri/, pentru a putea cunoaște cât mai bine pe fiecare dintre candidați și pentru a alege în cunoștință de cauză. La acest moment, se știe că alegerile generale vor avea loc fizic, la data de 27 aprilie 2021, în cazul în care condițiile pandemice o vor permite, într-o locație care urmează a fi comunicată. Până la 15 aprilie 2021, candidaturile depuse sunt în stadiu de validare, urmând ca după această dată să fie organizat un proces de votare online, în cadrul filialei ANBPR Brașov, pentru a stabili către cine vor merge voturile filialei noastre.

Membrii prezenți la întâlnire și-au desemnat delegatul care va reprezenta Filiala ANBPR Brașov în cadrul Adunării Generale de alegeri ANBPR.

O altă temă abordată a fost cea a plății cotizației pe anul 2021. Cotizația este în cuantum de 20 lei și se poate achita și prin transfer bancar, așa cum s-a procedat în cazul anului 2020.

Întâlnirea a fost prilej de bucurie pentru că a oferit posibilitatea de a ne revedea și de-a împărtăși din experiențele profesionale din ultima perioadă. Au luat cuvântul colege din bibliotecile publice din Mândra, Sânpetru, Racoș, Râșnov, Biblioteca Județeană Brașov și Fundația Progress, pentru a prezenta aspecte din activitatea de bibliotecă, pe fondul pandemiei de coronavirus, și pentru a găsi soluții acolo unde situațiile reclamă sprijin din partea filialei.

S-a făcut propunerea ca filiala ANBPR Brașov să dispună de un abonament la aplicația Zoom, care ar permite bibliotecarilor realizarea de conferințe video, trimitere de mesaje și expediere de fișiere în cadrul activităților online ale bibliotecii.

O idee apreciată a fost aceea de a-l avea ca invitat la o următoare reuniune a filialei ANBPR Brașov pe Florin Bucuțea, un tânăr care înființează biblioteci în comunități rurale din județul Brașov.

C2 – eveniment pe termen scurt pentru personal în contextul proiectului Teach for Future

Cei 10 facilitatori din cele 3 țări (Bulgaria, Grecia, România) implicați în proiect participă în perioada 18.03.2021-31.03.2021, la activităţi de schimb de bune practici în domeniul managementului inovației și al colaborării în rețea, cu scopul de a-și îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și comportamentele privind abordarea acestor domenii de expertiză.

Activitatea se desfășoară în coodonarea partenerului din Grecia, Initiative for Heritage Conservation (HERITAGE) în cadrul Centrului de excelenţă din Grecia.

Cei 10 facilitatori din Bulgaria, Grecia, România vor face schimb de bune practici pentru susţinerea inovării pe durata a 8 zile, instruirea având loc în mediul virtual, via Zoom.

Schimbul de bune practici va consta în dezvoltarea unui set de competențe privind: înţelegerea principiilor managementului inovației şi a intersecțiilor cu alte domenii ale managementului; abordarea integrată a inovației şi a proceselor prin care se realizează managementul inovației; stabilirea strategiei de inovare şi a direcțiilor de integrare a inovației în mediul real de lucru; Inovația – competenţă cheie pentru progres; identificarea factorilor favorabili inovării; clarificarea conceptelor de bază – inovare şi managementul inovării; înţelegerea relaţiilor dintre inovare şi activitatea de creaţie tehnică şi ştiinţifică; identificarea factorilor care explică creşterea rolului inovării în societatea bazată pe cunoaştere; înţelegerea tendinţelor noi în abordarea inovării – noile paradigme ale inovării; înţelegerea conexiunilor dintre performanţele din inovare ale organizaţiei şi sistemele de inovare create la nivel naţional şi european și cultivarea abilităților de colaborare şi lucru în cadrul grupurilor și rețelelor; metodele de valorificare a potențialului creativ al echipelor; însușirea unui set de tehnici de bază privind colaborarea în rețea, stimularea ascultării active, a interrelaționării și a primirii/ oferirii de feedback.

Activitatea va fi centrată pe identificarea, caracterizarea și fundamentarea principalelor procese generatoare de inovație.

Sesiunea de formare va stimula capacitățile creative ale formatorilor în vederea integrării inovației în activitățile curente, în planuri de lecție, exerciții, aplicații practice și în demersul general de predare.

Facilitatorii vor fi stimulați să inoveze și să colaboreze, să aplice cunoștințele în vederea asimilării și integrării inovației în contextul propriu de lucru, răspunzând astfel noilor provocări de schimbare și adaptare de pe piața muncii prin: inovarea de produs, de proces, organizațională, de marketing.

Procesul de formare va avea la bază curricula dedicată, produs intelectual dezvoltat în cadrul proiectului (O2), în vederea familiarizării participanților cu noţiunile, conceptele, tipologia și structurile specifice managementului inovării, permițându-le acestora să deprindă lucrul colaborativ specific activităților de inovare, competențe prin care să poată iniţia, elabora, promova și integra inovația și proiectele de inovare în activitățile curente.

Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2) – format tipărit

Cel mai recent produs editorial al Editurii ANBPR, Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2), autor dr. Constanța Dumitrășconiu, ISBN 978-606-92717-6-6, este disponibil în format tipărit.

Acest ghid pentru catalogatori standardizează și localizează utilizarea normelor internaţionale de catalogare informatizată şi oferă soluții pentru rezolvarea necesităţilor de catalogare ale bibliotecilor din România.

Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2) este un instrument esențial pentru bibliotecari, facilitându-le înțelegerea terminologiei specializate și a condițiilor specifice de aplicare a standardului Unimarc.

Formatul Unimarc Bibliografic în teorie şi practică (Vol. 2) este accesibil celor interesați de achiziție la sediul ANBPR sau prin comenzi la adresa de email anbpr_ro@yahoo.com.

Pretul de achiziție este: 90 lei pentru membrii ANBPR /100 lei pentru ne-membri.

Ofertă specială:

Pentru membrii ANBPR
UNIMARC Vol. 1 + UNIMARC Vol. 2 = 145 lei (în loc de 165 lei/pachet)

Pentru ne-membri
UNIMARC Vol. 1 + UNIMARC Vol. 2 = 175 lei (în loc de 195 lei/pachet)

Olimpiada de Benzi Desenate – Ediția I

Spiritul Olimpic merge înainte chiar și într-un an atipic în care Jocurile Olimpice au fost amânate. La 100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic, autorul și profesorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu a propus marcarea acestui moment istoric prin inițierea primei ediții a Olimpiadei de Benzi Desenate, un concurs național de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și conștientizare a valorilor culturale naționale, europene și internaționale în rândul elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Proiectul se desfășoară sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în parteneriat cu Academia Olimpică – filiala Caraș Severin și Muzeul Municipiului București.

Muzeul Municipiului București vă invită să vizitați, începând cu data de 1 Decembrie 2020, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr 151), lucrări prezentate sub genericul Olimpiada de Benzi Desenate – Editia I. Expoziția prezintă publicului lucrările câștigătorilor care au participat la competiție pe parcursul acestui an. Pentru a respecta măsurile sanitare dispuse de autoritățile de sănătate publică, vernisajul și gala de premiere se vor transmite online marți, 1 decembrie 2020, ora 10:00, pe paginile de Facebook: Olimpiada de benzi desenate și Casa Filipescu-Cesianu.

Cu sprijinul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov prin Centrul de excelență pentru copii și tineret, bibliotecile publice și școlare din întreaga țară s-au alăturat proiectului, iar în perioada martie – noiembrie 2020 au invitat elevii pasionați de cea de a 9-a artă să se înscrie în concurs și să participe la întâlniri în cadrul bibliotecilor sau la ateliere online, pentru a realiza lucrări de bandă desenată cu tema: „100 de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic”.

Muzeul Municipiului București organizează, începând din anul 2014, alături de managerul muzeului dr. Adrian Majuru și autorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu, la Casa Filipescu-Cesianu și Palatul Suțu din structura MMB, expoziții BD, saloane de bandă desenată, ateliere și conferințe de bandă desenată pentru copii și adulți. Muzeul Municipiului București este primul muzeu din țară care are integrată banda desenată în expoziția de bază și publică periodic cataloage și albume de bandă desenată precum și romane grafice.

Expoziția „Olimpiada de benzi desenate” se va putea vizita gratuit și va rămâne deschisă la Casa Filipescu-Cesianu până pe data de 31 ianuarie 2021.

De ce Olimpiadă de Benzi Desenate

„Știm cu toții că începutul este foarte important. De aceea, în momentul în care vorbim despre spiritul olimpic și vorbim despre copii, primii pași în a-i educa și a le releva ceea ce înseamnă acest spirit olimpic, devine esențial. Copiii se dezvoltă și cresc în funcție de cum îi educăm, iar a-i educa în spiritul olimpic este esențial. De ce au nevoie copiii au nevoie de această educație olimpică? Deoarece aici vorbim despre valori care sunt esențiale în întreaga lor viață. Vorbim de fairplay, de mândrie națională, de respect, de excelență, iar aceste valori trebuie să ne ghideze pe tot parcursul evoluției noastre. Asta face spiritul olimpic” – Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Prima mea bandă desenată de autor a fost un roman grafic, un subiect din lumea sportului. Două pasiuni, sportul şi banda desenată, pe care le-am îmbinat de-a lungul carierei şi care m-au făcut să reflectez în permanență asupra adevăratelor repere din viață. Tot mai mult ne întrebăm cum putem să îi motivăm pe elevi să înveţe, cum putem să le captăm atenţia pentru a le transmite cunoştinţele necesare. Copiii din generaţia actuală au nevoie de mai mult. Banda desenată reprezintă un limbaj universal, transmite mesaje care pot depăşi orice granițe. Activitatea mea de autor, de profesor de bandă desenată şi experiența unică dobândită în şcolile din România m-au inspirat să inițiez, cu susținerea COSR și MMB, o competiție națională pe care am intitulat-o „Olimpiada de benzi desenate” – Mihai Ionuț Grăjdeanu, autor al ideii și noului concept dedicat BD.

Parteneri instituționali: Muzeul Municipiului București, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociația Bibliotecilor din România (ABR).

Parteneri media: Radio România Cultural, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Mangalia News, BD Historia – benzi desenate istorice.

Formatul Unimarc – Fișiere de autoritate (Vol. 2) – disponibil în format e-book

ANBPR are plăcerea de a vă anunța apariția celui mai recent produs editorial de specialitate, publicat în coordonarea Asociației, și anume Formatul Unimarc – Fișiere de autoritate (Vol. 2), autor dr. Constanța Dumitrășconiu. Prezentul ghid pentru catalogatori standardizează și localizează utilizarea normelor internaţionale de catalogare informatizată şi oferă soluții pentru rezolvarea necesităţilor de catalogare ale bibliotecilor din România.

Prezenta lucrare este un instrument esențial pentru bibliotecari, facilitându-le înțelegerea terminologiei specializate și a condițiilor specifice de aplicare a standardului Unimarc. Având în vedere complexitatea aplicației de catalogare și rolul fundamental al catalogării în consolidarea, conservarea și valorificarea colecțiilor, este extrem de important ca acest instrument să fie la îndemâna tuturor profesioniștilor din biblioteci, pentru a fi în măsură să facă înregistrări bibliografice corecte și complete, atât de necesare în activitatea de bibliotecă.

Formatul Unimarc – Fișiere de autoritate (Vol. 2) este accesibil spre achiziție la calea: http://anbpr.org.ro/index.php/produse-editoriale/